سلام بر همه دوستان

Seyed Davood Sadatian (Ph.D) English page Seyed Davood Sadatian (Ph.D) Farsi page Blog

مختصري از زندگي من

من سيد داود ساداتيان داراي مدرك دكتري فيزيك در گرايش كيهان شناسي و گرانش مي باشم. همكنون در دانشگاه نيشابور مشغول بكارم

شما مي توانيد با آدرس sdavoodsadatian@sdavoodsadatian.00me.com با من در تماس باشيد

دانشجويان گرامي مي توانند آخرين اخبار مربوط به دروسي را كه با من دارند در اينجا مشاهده كنند

تمام كلاس ها اين هفته سر موقع برگذار مي گردد

خلاصه كار هاي علمي من

- مقالات 1- Generalized Uncertainty Principle in Various Cosmological Models     9 th Physics Conference,Iran (2004)2- K. Nozari and Davood Sadatian, Crossing of Phantom Divided Barrier with                 Lorentz Invariance Violating Fields, Europhysics Letters( EPL) 82 (2008) 49001  3- Loop Quantum Gravity Modification of the Compton Effect     Gen. Rel. Grav. 40 (2008) 23-33 4- K. Nozari and S. D. Sadatian, Non-Minimal Inflation after WMAP3 , Mod. Phys.      Lett. A,Vol. 23, No. 34 (2008) pp. 2933-2945                 5- K. Nozari, S. H. Mehdipour and S. D. Sadatian, Fractional Klein-Gordon      Equation, VSL and the GUP, FRACTALS 16 (2008) 33-42     6- K. Nozari and S. D. Sadatian, Late-time acceleration and Phantom Divide Line           Crossing with the Non-minimal Coupling and Lorentz Invariance Violation, Eur.    Phys. J. C, 58 (2008)499-510   7 - K. Nozari and D. Sadatian, A Lorentz Invariance Violating Cosmology on the      DGP Brane, JCAP 01 (2009) 005    8 - K. Nozari and S. D. Sadatian, Bouncing Universe with a Nonminimally Coupled      Scalar Field on a Moving Domain Wall, phys letters B 676 , (2009) 1-6   9 - K. Nozari and D. Sadatian, Comparison of Frames: Jordan vs Einstein Frame for a       NonminimalDark Energy Model , accepted in MPLA (2009) , In press      - سمينار1- شركت در اولين مدرسه ملي كيهان شناسي در مرداد ماه 1382 در دانشگاه مازندران2- شركت در هشتمين گردهمايي پژوهشي نجوم و اختر فيزيك در بهمن ماه 1382 در دانشگاه  فردوسي مشهد3- شركت و ارائه مقاله در نهمين كنفرانس سالانه فيزيك در شهريور ماه 1383 در دانشگاه شهيد عباسپور تهران4-  ارائه سمينار تخصصي فيزيك در آذر ماه 1385 در دانشگاه مازندران5- شركت و ارائه مقاله در همايش نجوم در تاريخ 18 بهمن 1385 در دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين6- شرکت و ارائه مقاله در همایش ملی گرانش و کیهان شناسی بهمن ماه 1386 در دانشگاه تهران